STN EN 55016-2-1/AC: 2021-01 (33 4216) Špecifikácia metód a meracích prístrojov na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Časť 2-1: Metódy merania rušenia a odolnosti proti nemu. Meranie rušenia šíreného vedením.*)

STN EN 61850-7-1/A1: 2021-01 (33 4850) Komunikačné siete a systémy automatizácie elektrických staníc. Časť 7-1: Základná komunikačná štruktúra. Zásady a modely.*)

STN EN IEC 55036: 2021-01 (33 4250) Elektrické a hybridné cestné vozidlá. Charakteristiky rádiového rušenia. Medze a metódy merania na ochranu prijímačov mimo paluby pod 30 MHz.*)

STN EN IEC 60839-11-5: 2021-01 (33 4593) Poplachové a elektronické bezpečnostné systémy. Časť 11-5: Elektronické systémy zabezpečenia prístupu. Protokol OSDP (Open Supervised Device Protocol).*)

STN EN IEC 61000-6-8: 2021-01 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 6-8: Všeobecné normy. Norma na emisie pre profesionálne zariadenia v obchodných priestoroch a v priestoroch ľahkého priemyslu.*)

STN EN IEC 61400-27-1: 2021-01 (33 3160) Veterné energetické systémy. Časť 27-1: Elektrické simulačné modely. Generické modely.*)

STN EN IEC 61400-27-2: 2021-01 (33 3160) Veterné energetické systémy. Časť 27-2: Elektrické simulačné modely. Validácia modelu.*)

STN EN IEC 61496-1: 2021-01 (33 2205) Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrosenzitívne ochranné zariadenia. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšky.*)

STN EN IEC 61496-2: 2021-01 (33 2205) Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrosenzitívne ochranné zariadenia. Časť 2: Osobitné požiadavky na zariadenia s aktívnymi optoelektronickými ochrannými prístrojmi (AOPD).*)

STN EN IEC 61968-5: 2021-01 (33 4630) Integrácia aplikácií v energetických spoločnostiach. Systémové rozhrania na riadenie dodávky elektrickej energie. Časť 5: Optimalizácia decentralizovanej energie.*)

STN EN IEC 62351-4/A1: 2021-01 (33 4622) Riadenie elektrických výkonových sústav a pridružená výmena informácií. Bezpečnosť údajov a komunikácií. Časť 4: Profily zahŕňajúce MMS a deriváty.*)

STN 34 7409: 2021-01 (34 7409) Systém označovania káblov.*)

STN EN 50546: 2021-01 (34 1580) Dráhové aplikácie. Koľajové vozidlá. Trojfázová externá napájacia sieť pre koľajové vozidlá.*)

STN EN IEC 60120: 2021-01 (34 8110) Spojenie paličky a panvičky izolátorového reťazca. Rozmery.*)

STN EN IEC 60263: 2021-01 (34 0887) Mierky a pomery veľkostí pre zobrazovanie frekvenčných charakteristík a polárnych diagramov.*)

STN EN IEC 60317-60-1: 2021-01 (34 7307) Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 60-1: Medený vodič pravouhlého prierezu, holý alebo lakovaný, ovinutý kombináciou polyesterových a sklených vlákien, zatavený, neimpregnovaný, teplotný index 155.*)

STN EN IEC 60332-3-10/A11: 2021-01 (34 7101) Skúšky elektrických a optovláknových káblov v podmienkach horenia. Časť 3-10: Skúška vertikálne šíreným plameňom na vertikálne uložených vodičoch alebo kábloch vo zväzkoch. Zariadenia.*)

STN EN IEC 60372: 2021-01 (34 8113) Závlačky na spojenie paličky a panvičky súčastí izolátorového reťazca. Rozmery a skúšky.*)

STN EN IEC 60471: 2021-01 (34 8114) Rozmery spojení oka a vidlice izolátorového reťazca.*)

STN EN IEC 61760-1: 2021-01 (34 6517) Technológia povrchovej montáže. Časť 1: Normalizovaná metóda špecifikácie súčiastok na povrchovú montáž (SMDs).*)

STN EN IEC 62793: 2021-01 (34 1390) Systémy na výstrahu pred búrkou. Ochrana pred bleskom.*)

STN EN 1332-3: 2021-01 (36 9747) Systémy s identifikačnými kartami. Užívateľské rozhranie. Časť 3: Skupinové klávesnice.*)

STN EN 60335-2-3/A1: 2021-01 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-3: Osobitné požiadavky na elektrické žehličky.*)

STN EN 60335-2-30/A12: 2021-01 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-30: Osobitné požiadavky na ohrievače miestností.*)

STN EN 60335-2-52/A12: 2021-01 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-52: Osobitné požiadavky na spotrebiče na ústnu hygienu.

STN EN 60335-2-61/A11: 2021-01 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-61: Osobitné požiadavky na akumulačné kachle.

STN EN 60335-2-7/A2: 2021-01 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-7: Osobitné požiadavky na práčky.

STN EN IEC 60601-2-20: 2021-01 (36 4800) Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-20: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti detských transportných inkubátorov.*)

STN EN IEC 60601-2-22: 2021-01 (36 4800) Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-22: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti chirurgických, kozmetických, terapeutických a diagnostických laserových prístrojov.*)

STN EN IEC 60904-4/AC: 2021-01 (36 4606) Fotovoltické súčiastky. Časť 4: Referenčné solárne súčiastky. Postupy na určenie spätnej sledovateľnosti kalibrácie.*)

STN EN IEC 62790: 2021-01 (36 4624)Spájacie elektroinštalačné škatule pre fotovoltické moduly. Požiadavky na bezpečnosť a skúšky.*)

STN EN IEC 63067: 2021-01 (36 0069) Elektrické inštalácie pre osvetlenie a svetelnú signalizáciu na letiskách. Spájacie zariadenia. Základné požiadavky a skúšky.*)

STN EN IEC 63103: 2021-01 (36 0508) Osvetľovacie zariadenia. Meranie spotreby elektrickej energie v neaktívnom režime.*)

Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2021-01“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.