STN 33 2000-5-56/O1: 2020-10 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-56: Výber a stavba elektrických zariadení. Bezpečnostné technické prostriedky budov.

STN EN 50131-1/A3: 2020-10 (33 4591) Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové poplachové systémy. Časť 1: Požiadavky na systém.*)

STN EN 50160/A2: 2020-10 (33 0121) Charakteristiky napätia elektrickej energie dodávanej z verejnej elektrickej siete.

STN EN 50160/A3: 2020-10 (33 0121) Charakteristiky napätia elektrickej energie dodávanej z verejnej elektrickej siete.

STN EN 55035/A11: 2020-10 (33 4233) Elektromagnetická kompatibilita multimediálnych zariadení. Požiadavky na odolnosť.*)

STN EN 62745/A11: 2020-10 (33 2200) Bezpečnosť strojových zariadení. Požiadavky na bezkáblové riadiace zariadenia strojov.*)

STN EN IEC 60519-1: 2020-10 (33 5002) Bezpečnosť inštalácií pre elektrotepelné a elektromagnetické procesy. Časť 1: Všeobecné požiadavky.*)

STN EN IEC 60519-8: 2020-10 (33 5002) Bezpečnosť v zariadeniach na elektrotepelné a elektromagnetické spracovanie. Časť 8: Osobitné požiadavky na elektrotroskové pretavovacie pece.*)

STN EN IEC 61000-4-11/AC: 2020-10 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-11: Metódy skúšania a merania. Skúšky odolnosti proti krátkodobým poklesom napätia, krátkym prerušeniam a kolísaniam napätia pre zariadenia so vstupným prúdom do 16 A na fázu.*)

STN EN IEC 61400-6: 2020-10 (33 3160) Veterné energetické systémy. Časť 6: Konštrukčné požiadavky na vežu a základňu.*)

STN EN IEC 61968-1: 2020-10 (33 4620) Integrácia aplikácií v energetických spoločnostiach. Systémové rozhrania na riadenie dodávky elektrickej energie. Časť 1: Architektúra rozhrania a všeobecné odporúčania.*)

STN EN IEC 62351-8: 2020-10 (33 4622) Riadenie elektrických výkonových sústav a pridružená výmena informácií. Bezpečnosť údajov a komunikácií. Časť 8: Kontrola prístupu pre riadenie elektrických výkonových sústav založená na rolách.*)

STN P CLC/TS 50654-1: 2020-10 (33 0130) Sieťové systémy na prenos energie jednosmerným prúdom vysokého napätia (HVDC) a pripojené meničové stanice. Návod a zoznam parametrov pre funkčné špecifikácie. Časť 1: Návod.*)

STN P CLC/TS 50654-2: 2020-10 (33 0130) Sieťové systémy na prenos energie jednosmerným prúdom vysokého napätia (HVDC) a pripojené meničové stanice. Návod a zoznam parametrov pre funkčné špecifikácie. Časť 2: Zoznam parametrov.*)

STN EN IEC 60317-0-4: 2020-10 (34 7307) Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 0-4: Všeobecné požiadavky. Medený vodič pravouhlého prierezu, holý alebo lakovaný, ovinutý skleným vláknom, impregnovaný živicou alebo lakom.*)

STN EN IEC 60317-61: 2020-10 (34 7307) Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 61: Medený vodič pravouhlého prierezu, holý alebo lakovaný, ovinutý kombináciou polyesterových a sklených vlákien, impregnovaný živicou alebo lakom, teplotný index 180.*)

STN EN IEC 60317-71: 2020-10 (34 7307) Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 71: Medený vodič kruhového prierezu, holý alebo lakovaný, ovinutý kombináciou polyesterových a sklených vlákien a impregnovaný živicou alebo lakom, teplotný index 180.*)

STN EN IEC 60317-72: 2020-10 (34 7307) Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 72: Medený vodič kruhového prierezu, holý alebo lakovaný, ovinutý kombináciou polyesterových a sklených vlákien, impregnovaný silikónovou živicou alebo lakom, teplotný index 200.*)

STN EN IEC 60565-1: 2020-10 (34 0881) Akustika v kvapalinách. Hydrofóny. Kalibrácia hydrofónov. Časť 1: Postupy pri kalibrácii vo voľnom zvukovom poli.*)

STN EN IEC 60667-2: 2020-10 (34 6513) Vulkanfíber pre elektrotechniku. Časť 2: Skúšobné metódy.*)

STN EN IEC 61189-5-504: 2020-10 (34 6513) Skúšobné metódy na elektrotechnické materiály, dosky s plošnými spojmi a iné spájacie štruktúry a zostavy. Časť 5-504: Všeobecné skúšobné metódy na materiály a zostavy. Skúšanie procesnej iónovej kontaminácie (PICT).*)

STN EN IEC 61643-341: 2020-10 (34 1395) Súčasti pre nízkonapäťovú prepäťovú ochranu. Časť 341: Výkonové požiadavky a skúšobné obvody na tyristorové prepäťové odrušovače (TSS).*)

STN EN IEC 61854: 2020-10 (34 8610) Vonkajšie vedenia. Požiadavky a skúšky na rozpery.*)

STN EN IEC 61897: 2020-10 (34 8741) Vonkajšie vedenia. Požiadavky a skúšky na tlmiče eolických vibrácií.*)

STN EN IEC 62290-3/AC: 2020-10 (34 1522) Dráhové aplikácie. Systémy riadenia mestskej dopravy s vyhradenou vodiacou dráhou a povelové/ovládacie systémy. Časť 3: Špecifikácia požiadaviek na systém.*)

STN P CLC/TS 50238-2: 2020-10 (34 1525) Dráhové aplikácie. Kompatibilita medzi koľajovými vozidlami a systémami na detekciu vlaku. Časť 2: Kompatibilita s koľajovými obvodmi.*)

STN P CLC/TS 51643-32: 2020-10 (34 1392) Ochranné zariadenia proti prepätiu nízkeho napätia. Časť 32: Prepäťové ochranné zariadenia pripojené na stranu DC fotovoltaických zariadení. Zásady výberu a použitia.*)

STN EN 50174-1/A1: 2020-10 (36 9071) Informačná technika. Inštalácia káblových rozvodov. Časť 1: Špecifikácia a zabezpečenie kvality inštalácie.*)

STN EN 60061-2/A56: 2020-10 (36 0340) Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti. Časť 2: Objímky.*)

STN EN 60061-3/A58: 2020-10 (36 0340) Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti. Časť 3: Kalibre.*)

STN EN 60335-1/A2/O1: 2020-10 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky.

STN EN 60335-2-85/A2: 2020-10 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-85: Osobitné požiadavky na naparovače látok.*)

STN EN 60436/AC: 2020-10 (36 1060) Elektrické umývačky riadu pre domácnosť. Metódy merania funkčných vlastností.*)

STN EN 62841-2-11/A1: 2020-10 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 2-11: Osobitné požiadavky na ručné píly s priamočiarym vratným pohybom pílového listu.*)

STN EN IEC 60086-6: 2020-10 (36 4110) Primárne batérie. Časť 6: Návod týkajúci sa environmentálnych aspektov.*)

STN EN IEC 60730-2-9/A2: 2020-10 (36 1950) Automatické elektrické riadiace zariadenia. Časť 2-9: Osobitné požiadavky na riadiace zariadenia so snímaním teploty.*)

STN EN IEC 61010-2-010: 2020-10 (36 2000) Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 2-010: Osobitné požiadavky na laboratórne zariadenia na ohrev materiálov.*)

STN EN IEC 61010-2-081: 2020-10 (36 2000) Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 2-081: Osobitné požiadavky na automatické a poloautomatické laboratórne zariadenia na analýzu a iné účely.*)

STN EN IEC 61960-4: 2020-10 (36 4360) Akumulátorové články a batérie obsahujúce alkalické alebo iné nie kyslé elektrolyty. Lítiové akumulátorové články a batérie pre prenosné aplikácie. Časť 4: Gombíkové lítiové akumulátorové články a z nich vyrobené batérie.*)

STN EN IEC 62282-2-100: 2020-10 (36 4512) Technológia palivových článkov. Časť 2-100: Moduly palivových článkov. Bezpečnosť.*)

STN EN IEC 62384: 2020-10 (36 0585) Elektronické ovládacie zariadenia modulov LED napájané jednosmerným alebo striedavým prúdom. Prevádzkové požiadavky.*)

STN EN IEC 62386-105: 2020-10 (36 0597) Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 105: Osobitné požiadavky na ovládacie a riadiace zariadenia. Prenos firmvéru.*)

STN EN IEC 62485-2: 2020-10 (36 4380) Bezpečnostné požiadavky na akumulátorové batérie a inštalácie batérií. Časť 2: Stacionárne batérie.

STN EN IEC 62788-1-7: 2020-10 (36 4605) Meracie postupy na materiály používané vo fotovoltických moduloch. Časť 1-7: Materiály na zapuzdrenie. Skúšobný postup pre optickú odolnosť.*)

STN EN IEC 62841-3-9: 2020-10 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-9: Osobitné požiadavky na prenosné pokosové píly.*)

STN EN IEC 62841-3-9/A11: 2020-10 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-9: Osobitné požiadavky na prenosné pokosové píly.*)

STN EN IEC 62932-1: 2020-10 (36 4396) Systémy prietokových batérií na stacionárne používanie. Časť 1: Terminológia a všeobecné hľadiská.*)

STN EN IEC 62932-2-1: 2020-10 (36 4396) Systémy prietokových batérií na stacionárne používanie. Časť 2-1: Všeobecné požiadavky na prevádzkové vlastnosti a skúšobné metódy.*)

STN EN IEC 62932-2-2: 2020-10 (36 4396) Systémy prietokových batérií na stacionárne používanie. Časť 2-2: Bezpečnostné požiadavky.*)

STN EN IEC 62933-5-2: 2020-10 (36 4400) Systémy na akumuláciu elektrickej energie (EES). Časť 5-2: Bezpečnostné požiadavky na systémy EES integrované do siete. Elektrochemické systémy.*)

STN EN IEC 62984-1: 2020-10 (36 4370) Vysokoteplotné akumulátorové batérie. Časť 1: Všeobecné požiadavky.*)

STN EN IEC 62984-2: 2020-10 (36 4370) Vysokoteplotné akumulátorové batérie. Časť 2: Bezpečnostné požiadavky a skúšky.*)

STN EN IEC 62984-3: 2020-10 (36 4370) Vysokoteplotné akumulátorové batérie. Časť 3: Batérie na báze sodíka. Prevádzkové vlastnosti a skúšky.*)

STN EN IEC 63008: 2020-10 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Prístupnosť riadiacich prvkov, dvierok, uzáverov, zásuviek a rukovätí.*)

STN EN IEC 63056: 2020-10 (36 4360) Akumulátorové články a batérie obsahujúce alkalické alebo iné nie kyslé elektrolyty. Bezpečnostné požiadavky na lítiové akumulátorové články a batérie na používanie v systémoch na akumuláciu elektrickej energie.*)

STN EN IEC 63086-1: 2020-10 (36 1055) Elektrické spotrebiče na čistenie vzduchu pre domácnosť a na podobné účely. Metódy merania funkčných vlastností. Časť 1: Všeobecné požiadavky.*)

STN EN IEC 63129: 2020-10 (36 0508) Stanovenie vlastností zapínacieho prúdu osvetľovacích výrobkov.*)

STN EN IEC 63172: 2020-10 (36 8053) Metodika určovania triedy energetickej účinnosti elektrického príslušenstva.*)

STN P CEN/TS 16931-3-2: 2020-10 (36 9640) Elektronická fakturácia. Časť 3-2: Prepojenie syntaxe pre faktúru a dobropis ISO/IEC 19845 (UBL 2.1).*)

STN P CEN/TS 16931-3-3: 2020-10 (36 9640) Elektronická fakturácia. Časť 3-3: Prepojenie syntaxe pre medziodvetvovú faktúru UN/CEFACT XML D16B.*)

STN P CLC/TS 50707: 2020-10 (36 1060) Práčky a sušičky bielizne pre domácnosť a na podobné použitie. Metóda stanovenia teploty vo vnútri bielizne.*)

Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2020-10“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.