STN EN IEC 61000-4-6: 2023-10 Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-6: Metódy skúšania a merania. Odolnosť proti rušeniu indukovanému vysokofrekvenčnými poliami, šírenému vedením.*)

STN EN 55016-2-3/Zmena A2: 2023-10 Špecifikácia metód a meracích prístrojov na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Časť 2-3: Metódy merania rušenia a odolnosti proti nemu. Meranie vyžarovaného rušenia.*)

STN EN IEC 62351-9: 2023-10 Riadenie elektrických výkonových sústav a pridružená výmena informácií. Bezpečnosť údajov a komunikácií. Časť 9: Manažérstvo kľúčov kybernetickej bezpečnosti pre zariadenia elektrických výkonových sústav.*)

STN EN 50341-2-21: 2023-10 Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1kV. Časť 2-21: Národné normatívne hľadiská (NNA) pre SLOVINSKO (založená na EN 50341-1: 2012).*)

STN EN IEC 62351-3: 2023-10 Riadenie elektrických výkonových sústav a pridružená výmena informácií. Bezpečnosť údajov a komunikácií. Časť 3: Bezpečnosť komunikačných sietí a systémov. Profily vrátane TCP/IP.*)

STN EN 50160: 2023-10 Charakteristiky napätia elektrickej energie dodávanej z verejných elektrických sietí.

STN EN 50122-3: 2023-10 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektrická bezpečnosť, uzemňovanie a spätné vedenie. Časť 3: Vzájomné pôsobenie trakčných systémov AC a DC.

STN EN IEC 61249-6-3: 2023-10 Materiály na plošné spoje a ostatné prepájacie štruktúry. Časť 6-3: Súbor čiastkových špecifikácií pre vystužené materiály. Špecifikácia hotovej textílie tkanej z E-skla pre plošné spoje.*)

STN EN IEC 60728-101-1: 2023-10 Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 101-1: RF kabeláž pre obojsmerné domáce siete so záťažou všetkých digitálnych kanálov.*)

STN EN IEC 60728-101-2: 2023-10 Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 101-2: Požadované parametre pre signály dodávané na výstupe systému v prevádzke so zaťažením všetkých digitálnych signálov.*)

STN EN IEC 63044-4/Oprava AC: 2023-10 Bytové a domové elektronické systémy (HBES) a domové automatizačné a riadiace systémy (BACS). Časť 4: Všeobecné požiadavky na funkčnú bezpečnosť výrobkov určených na zabudovanie do HBES a BACS.*)

STN EN 50566/Zmena A1: 2023-10 Výrobková norma na preukazovanie zhody bezdrôtových komunikačných zariadení so základnými obmedzeniami a medznými hodnotami expozície z hľadiska vystavenia človeka elektromagnetickým poliam vo frekvenčnom pásme od 30 MHz do 6 GHz. Ručné zariadenia v blízkosti ľudského tela a zariadenia upevnené na tele.*)

STN EN 50360/Zmena A1: 2023-10 Výrobková norma na preukazovanie zhody bezdrôtových komunikačných zariadení so základnými obmedzeniami a medznými hodnotami expozície z hľadiska vystavenia človeka elektromagnetickým poliam vo frekvenčnom pásme od 300 MHz do 6 GHz. Zariadenia používané v blízkosti ucha.*)

STN EN IEC 60335-2-11: 2023-10 Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-11: Osobitné požiadavky na bubnové sušičky.

STN EN IEC 60335-2-11/Zmena A11: 2023-10 Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-11: Osobitné požiadavky na bubnové sušičky.

STN EN 60335-2-8/Zmena A2: 2023-10 Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-8: Osobitné požiadavky na elektrické holiace strojčeky, strojčeky na strihanie vlasov a na podobné spotrebiče.

STN EN 60335-2-8/Zmena A11: 2023-10 Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-8: Osobitné požiadavky na elektrické holiace strojčeky, strojčeky na strihanie vlasov a na podobné spotrebiče.

STN EN 60335-2-8/Zmena A12: 2023-10 Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-8: Osobitné požiadavky na elektrické holiace strojčeky, strojčeky na strihanie vlasov a na podobné spotrebiče.

STN EN IEC 62471-7/Oprava AC: 2023-10 Fotobiologická bezpečnosť svetelných zdrojov a systémov svetelných zdrojov. Časť 7: Svetelné zdroje a svietidlá primárne vyžarujúce viditeľné žiarenie.*)

STN EN IEC 60086-3/Oprava AC: 2023-10 Primárne batérie. Časť 3: Batérie do hodiniek.*)

STN EN IEC 63474: 2023-10 Elektrické a elektronické zariadenia pre domácnosti a kancelárie. Meranie spotreby elektrickej energie u okrajových zariadení v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť.*)

STN EN 60061-2/Oprava A47/AC: 2023-10 Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti. Časť 2: Objímky.*)

Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2023-10“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.