STN 33 2000-4-42/A11: 2022-11 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-42: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred účinkami tepla.

STN 33 2000-7-712: 2022-11 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-712: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Fotovoltické (PV) systémy.

STN EN 50163/A3: 2022-11 (33 3500) Dráhové aplikácie. Napájacie napätia trakčných sietí.*)

STN EN 50706: 2022-11 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Osobitné požiadavky na elektrické komerčné valcové žehličky.*)

STN EN 60335-2-65/A12: 2022-11 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-65: Osobitné požiadavky na čističe vzduchu.*)

STN EN 60335-2-65/A2: 2022-11 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-65: Osobitné požiadavky na čističe vzduchu.*)

STN EN 60598-2-13/A11: 2022-11 (36 0600) Svietidlá. Časť 2-13: Osobitné požiadavky. Svietidlá zapustené do zeme.

STN EN IEC 60335-2-89: 2022-11 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-89: Osobitné požiadavky na komerčné chladiace spotrebiče so zabudovanou alebo oddelenou kondenzačnou jednotkou alebo motorkompresorom.*)

STN EN IEC 60598-2-1: 2022-11 (36 0600) Svietidlá. Časť 2-1: Osobitné požiadavky. Stacionárne svietidlá na všeobecné použitie.

STN EN IEC 62841-4-3: 2022-11 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 4-3: Osobitné požiadavky na ručne vedené kosačky trávy.

STN EN IEC 62841-4-3/A11: 2022-11 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 4-3: Osobitné požiadavky na ručne vedené kosačky trávy.

Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2022-11“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.