STN EN IEC 61000-4-3: 2021-02 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-3: Metódy skúšania a merania. Skúška odolnosti proti vyžarovanému vysokofrekvenčnému elektromagnetickému poľu.*)

STN EN 60268-7/A1: 2021-02 (36 8305) Elektroakustické zariadenia. Časť 7: Slúchadlá na hlavu a slúchadlá do uší.*)

STN EN 60335-2-47/A2: 2021-02 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-47: Osobitné požiadavky na komerčné elektrické varné kotly.

STN EN 60335-2-48/A2: 2021-02 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-48: Osobitné požiadavky na komerčné elektrické grily a hriankovače.

STN EN 60335-2-49/A2: 2021-02 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-49: Osobitné požiadavky na komerčné elektrické spotrebiče na udržiavanie potravín a riadu v teplom stave.*)

STN EN 60335-2-5/A1: 2021-02 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-5: Osobitné požiadavky na umývačky riadu.*)

STN EN 60436/A11: 2021-02 (36 1060) Elektrické umývačky riadu pre domácnosť. Metódy merania funkčných vlastností.*)

STN EN IEC 60268-16: 2021-02 (36 8305) Elektroakustické zariadenia. Časť 16: Objektívne hodnotenie zrozumiteľnosti reči indexom prenosu reči.*)

STN EN IEC 60268-22: 2021-02 (36 8305) Elektroakustické zariadenia. Časť 22: Elektrické a mechanické merania na prevodníkoch.*)

STN EN IEC 60335-2-43: 2021-02 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-43: Osobitné požiadavky na sušiče bielizne a uterákov.*)

STN EN IEC 60335-2-43/A11: 2021-02 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-43: Osobitné požiadavky na sušiče bielizne a uterákov.*)

STN EN IEC 62841-2-6: 2021-02 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 2-6: Osobitné požiadavky na ručné kladivá.*)

STN EN IEC 62841-2-6/A11: 2021-02 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 2-6: Osobitné požiadavky na ručné kladivá.*)

STN EN 1363-1: 2021-02 (92 0808) Skúšanie požiarnej odolnosti. Časť 1: Základné požiadavky.

Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2021-02“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.