STN 33 2000-5-52/A12: 2023-02 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení. Elektrické rozvody.*)

STN 33 2000-5-54/A1: 2023-02 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče.*)

STN EN 50341-2-1: 2023-02 (33 3300) Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV.

Časť 2-1: Národné normatívne hľadiská (NNA) pre Rakúsko (založené na EN 50341-1: 2012).*)

STN EN 50549-10: 2023-02 (33 0123) Požiadavky na generátory určené na pripojenie paralelne s distribučnou sieťou. Časť 10: Skúšky posudzovania zhody výrobných jednotiek.*)

STN EN IEC 63119-2: 2023-02 (34 1595) Výmena informácií pre roamingovú službu nabíjania elektrických vozidiel. Časť 2: Prípady použitia.*)

STN EN 17640: 2023-02 (36 9801) Metodika hodnotenia kybernetickej bezpečnosti s fixným časom pre produkty IKT.*)

STN EN 60335-2-8/A11: 2023-02 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-8: Osobitné požiadavky na elektrické holiace strojčeky, strojčeky na strihanie vlasov a na podobné spotrebiče.*)

STN EN 60335-2-8/A12: 2023-02 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-8: Osobitné požiadavky na elektrické holiace strojčeky, strojčeky na strihanie vlasov a na podobné spotrebiče.*)

STN EN 60335-2-8/A2: 2023-02 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-8: Osobitné požiadavky na elektrické holiace strojčeky, strojčeky na strihanie vlasov a na podobné spotrebiče.*)

STN EN 61951-2/A1: 2023-02 (36 4385) Akumulátorové články a batérie obsahujúce alkalické alebo iné nie kyslé elektrolyty. Prenosné hermeticky uzavreté akumulátorové články a batérie. Časť 2: Niklovo-metalhydridové.*)

STN EN IEC 60598-1: 2023-02 (36 0600) Svietidlá. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšky.

STN EN IEC 60598-1/A11: 2023-02 (36 0600) Svietidlá. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšky.

STN EN IEC 61010-2-101: 2023-02 (36 2000) Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 2-101: Osobitné požiadavky na diagnostické zdravotnícke zariadenia in vitro (IVD).*)

STN EN IEC 61010-2-101/A11: 2023-02 (36 2000) Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 2-101: Osobitné požiadavky na diagnostické zdravotnícke zariadenia in vitro (IVD).*)

STN EN IEC 62232: 2023-02 (36 7087) Stanovenie intenzity vysokofrekvenčných polí, hustoty výkonu a špecifickej miery absorpcie (SAR) v okolí rádiokomunikačných základňových staníc na účely hodnotenia expozície osôb.*)

STN EN IEC 62680-4-1: 2023-02 (36 8365) Rozhrania univerzálnej sériovej zbernice pre dáta a napájanie. Časť 4-1: Špecifikácia univerzálnej sériovej zbernice 4 ™.*)

STN EN IEC 62947: 2023-02 (36 1055) Elektricky ovládaná záchodová doska so sprchou pre domácnosť a na podobné použitie. Metódy merania funkčných vlastností. Všeobecné skúšobné metódy záchodových dosiek so sprchou.*)

STN EN IEC 63207: 2023-02 (36 8610) Metódy merania vlastností modrého svetla a súvisiacich optických výkonov pre vizuálny zobrazovací terminál.*)

STN EN IEC 63237-1: 2023-02 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Informačné vlastnosti výrobku. Časť 1: Základy.*)

STN EN IEC 63356-1: 2023-02 (36 0281) Charakteristiky svetelných zdrojov LED. Časť 1: Údajové listy.*)

STN EN IEC 63356-2: 2023-02 (36 0281) Charakteristiky svetelných zdrojov LED. Časť 2: Parametre a hodnoty pre navrhovanie.*)

STN EN ISO 22739: 2023-02 (36 9802) Blockchain a technológie distribuovanej účtovnej knihy. Slovník (ISO 22739: 2020).*)

STN P CEN ISO/IEC/TS 27006-2: 2023-02 (36 9800) Požiadavky na orgány zabezpečujúce audit a certifikáciu systémov riadenia informačnej bezpečnosti. Časť 2: Systémy riadenia bezpečnosti osobných údajov (ISO/IEC TS 27006-2: 2021).*)

Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2023-02“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.