STN EN 55032/A1: 2021-04 (33 4232) Elektromagnetická kompatibilita multimediálnych zariadení. Požiadavky na emisie.*)

STN EN IEC 61400-21-1/A11: 2021-04 (33 3160) Veterné energetické systémy. Časť 21-1: Meranie a stanovenie elektrických charakteristík veterných turbín.*)

STN EN IEC 61400-3-1/A11: 2021-04 (33 3160) Veterné energetické systémy. Časť 3-1: Konštrukčné požiadavky na pripevnené príbrežné veterné turbíny.*)

STN EN IEC 61400-6/AC: 2021-04 (33 3160) Veterné energetické systémy. Časť 6: Konštrukčné požiadavky na vežu a základňu.*)

STN EN IEC 61810-4: 2021-04 (33 4850) Elektromechanické elementárne relé. Časť 4: Jazýčkové relé. Všeobecné a bezpečnostné požiadavky.*)

STN EN IEC 62351-6: 2021-04 (33 4622) Riadenie energetických systémov a výmena súvisiacich informácií. Bezpečnosť dát a komunikácií. Časť 6: Bezpečnosť podľa IEC 61850.*)

STN EN 50699: 2021-04 (34 5610) Opakované skúšky elektrických zariadení.*)

STN EN 45553: 2021-04 (36 9097) Všeobecná metóda na posúdenie schopnosti energeticky významného výrobku na opätovnú výrobu.*)

STN EN 50632-2-6/A2: 2021-04 (36 1010) Elektrické náradie. Postupy na meranie prachu. Časť 2-6: Osobitné požiadavky na kladivá.*)

STN EN 60456/A11: 2021-04 (36 1060) Práčky bielizne používané v domácnostiach. Metódy merania funkčných vlastností.*)

STN EN IEC 60704-2-1: 2021-04 (36 1005) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Skúšobný predpis na stanovenie hluku prenášaného vzduchom. Časť 2-1: Osobitné požiadavky na vysávače.*)

STN EN IEC 60704-2-17: 2021-04 (36 1005) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Skúšobný predpis na stanovenie hluku prenášaného vzduchom. Časť 2-17: Osobitné požiadavky na roboty na suché čistenie.*)

STN EN IEC 62512: 2021-04 (36 1062) Elektrické práčky bielizne so sušičkou pre domácnosť. Metódy merania funkčných vlastností.*)

STN EN IEC 62512/A11: 2021-04 (36 1062) Elektrické práčky bielizne so sušičkou pre domácnosť. Metódy merania funkčných vlastností.*)

Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2021-04“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.