STN EN 50065-4-1: 2023-06 (33 3435) Prenos signálov v inštaláciách nízkeho napätia vo frekvenčnom rozsahu od 3 kHz do 148,5 kHz. Časť 4-1: Oddeľovacie filtre na nízke napätia. Kmeňová špecifikácia.*)

STN EN 50065-4-3: 2023-06 (33 3435) Prenos signálov v inštaláciách nízkeho napätia vo frekvenčnom rozsahu od 3 kHz do 148,5 kHz. Časť 4-3: Oddeľovacie filtre na nízke napätia. Vstupný filter.*)

STN EN 50065-4-4: 2023-06 (33 3435) Prenos signálov v inštaláciách nízkeho napätia vo frekvenčnom rozsahu od 3 kHz do 148,5 kHz. Časť 4-4: Oddeľovacie filtre na nízke napätia. Impedančný filter.*)

STN EN 50065-4-5: 2023-06 (33 3435) Prenos signálov v inštaláciách nízkeho napätia vo frekvenčnom rozsahu od 3 kHz do 148,5 kHz. Časť 4-5: Oddeľovacie filtre na nízke napätia. Úsekový filter.*)

STN EN 50065-4-6: 2023-06 (33 3435) Prenos signálov v inštaláciách nízkeho napätia vo frekvenčnom rozsahu od 3 kHz do 148,5 kHz. Časť 4-6: Oddeľovacie filtre na nízke napätie. Fázový väzobný člen.*)

STN EN 50136-2/A1: 2023-06 (33 4596) Poplachové systémy. Poplachové prenosové systémy a zariadenia. Časť 2: Požiadavky na prijímač/vysielač chránených priestorov.*)

STN 34 7405: 2023-06 (34 7405) Distribučné káble s vytláčanou izoláciou pre menovité napätia od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV vrátane.*)

STN EN IEC 60404-12: 2023-06 (34 5884) Magnetické materiály. Časť 12: Skúšobné metódy na posúdenie tepelnej odolnosti povrchových izolačných povlakov oceľových pásov a plechov pre elektrotechniku.*)

STN EN IEC 62631-3-1: 2023-06 (34 6460) Dielektrické a odporové vlastnosti tuhých izolačných materiálov. Časť 3-1: Určovanie odporových vlastností (jednosmerné DC metódy). Objemový elektrický odpor a objemová rezistivita. Všeobecná metóda.*)

STN EN 50600-2-4: 2023-06 (36 7254) Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 2-4: Infraštruktúra kabeláže telekomunikácií.*)

STN EN 50631-1: 2023-06 (36 1081) Siete na ovládanie spotrebičov pre domácnosť a spôsoby ich pripojenia. Časť 1: Všeobecné požiadavky, modelovanie všeobecných údajov a neutrálne správy.*)

STN EN 50631-2: 2023-06 (36 1081) Siete na ovládanie spotrebičov pre domácnosť a spôsoby ich pripojenia. Časť 2: Mapovanie špecifické pre produkt, podrobnosti, požiadavky a odchýlky.*)

STN EN 50631-3-1: 2023-06 (36 1081) Siete na ovládanie spotrebičov pre domácnosť a spôsoby ich pripojenia. Časť 3-1: Mapovanie špecifického dátového modelu SPINE a SPINE-IoT.*)

STN EN 50631-4-1: 2023-06 (36 1081) Siete na ovládanie spotrebičov pre domácnosť a spôsoby ich pripojenia. Časť 4-1: Špecifické aspekty komunikačného protokolu: SPINE, SPINE-IoT a SHIP.*)

STN EN 61951-1/A1: 2023-06 (36 4385) Akumulátorové články a batérie obsahujúce alkalické alebo iné nie kyslé elektrolyty. Prenosné hermeticky uzavreté akumulátorové články a batérie. Časť 1: Niklovo-kadmiové.*)

STN EN IEC 60268-23: 2023-06 (36 8305) Elektroakustické zariadenia. Časť 23: Reproduktorové sústavy v televízoroch a monitoroch.*)

STN EN IEC 60335-2-9: 2023-06 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-9: Osobitné požiadavky na grily, hriankovače a podobné prenosné varné spotrebiče.*)

STN EN IEC 60335-2-9/A11: 2023-06 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-9: Osobitné požiadavky na grily, hriankovače a podobné prenosné varné spotrebiče.*)

STN EN IEC 60379: 2023-06 (36 1077) Metódy merania funkčných vlastností elektrických akumulačných ohrievačov vody na domáce účely.*)

STN EN IEC 62087-2: 2023-06 (36 7004) Audio-, video- a podobné zariadenia. Určenie spotreby energie. Časť 2: Signály a médiá.*)

STN EN IEC 62087-3: 2023-06 (36 7004) Audio-, video- a podobné zariadenia. Určenie spotreby energie. Časť 3: Televízne zostavy.*)

STN EN IEC 62471-7: 2023-06 (36 0101) Fotobiologická bezpečnosť svetelných zdrojov a systémov svetelných zdrojov. Časť 7: Svetelné zdroje a svietidlá primárne vyžarujúce viditeľné žiarenie.*)

STN EN IEC 62722-2-1: 2023-06 (36 0605) Prevádzkové vlastnosti svietidiel. Časť 2-1: Osobitné požiadavky. Svietidlá LED.*)

Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2023-06“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.