STN EN 50715: 2022-09 (33 3431) Elektromagnetická kompatibilita. Vysokofrekvenčné emisie. Štatistické hľadiská pri určovaní zhody sériovo vyrábaných výrobkov s emisnými požiadavkami.*)

STN EN IEC 60475: 2022-09 (34 6708) Spôsob odberu vzoriek izolačných kvapalín.*)

STN EN IEC 60599: 2022-09 (34 6726) Elektrické zariadenia v prevádzke plnené minerálnym olejom. Pokyny na interpretáciu analýzy rozpustených a voľných plynov.*)

STN EN 50317/A1: 2022-09 (36 2313) Dráhové aplikácie. Systémy odberu prúdu. Požiadavky na merania dynamickej interakcie medzi pantografovým zberačom a vrchným trolejovým vedením a validácia týchto meraní.*)

STN EN 61347-2-7/A2: 2022-09 (36 0511) Ovládacie zariadenia svetelných zdrojov. Časť 2-7: Osobitné požiadavky na elektronické ovládacie zariadenia napájané batériovým zdrojom na núdzové osvetlenie (samostatné).*)

STN EN 61770/A12: 2022-09 (36 1055) Elektrické spotrebiče pripájané na vodovodnú sieť. Zabránenie spätnému nasávaniu a poruchám hadicových sústav.*)

STN EN 62841-3-10/A1: 2022-09 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-10: Osobitné požiadavky na prenosné rozbrusovačky.*)

STN EN 62841-3-10/A12: 2022-09 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-10: Osobitné požiadavky na prenosné rozbrusovačky.*)

STN EN 62841-3-6/A1: 2022-09 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-6: Osobitné požiadavky na diamantové vŕtačky s kvapalinovým systémom.*)

STN EN 62841-3-6/A12: 2022-09 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-6: Osobitné požiadavky na diamantové vŕtačky s kvapalinovým systémom.*)

STN EN IEC 60335-2-11: 2022-09 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-11: Osobitné požiadavky na bubnové sušičky.*)

STN EN IEC 60335-2-11/A11: 2022-09 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-11: Osobitné požiadavky na bubnové sušičky.*)

STN EN IEC 60335-2-62: 2022-09 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-62: Osobitné požiadavky na elektrické umývacie drezy pre podniky verejného stravovania.*)

STN EN IEC 60598-2-22: 2022-09 (36 0600) Svietidlá. Časť 2-22: Osobitné požiadavky. Svietidlá na núdzové osvetlenie.*)

STN EN IEC 60810/A2: 2022-09 (36 0181) Svetelné zdroje a LED puzdrá do cestných vozidiel. Prevádzkové požiadavky.*)

STN EN IEC 62619: 2022-09 (36 4360) Akumulátorové články a batérie obsahujúce alkalické alebo iné nie kyslé elektrolyty. Bezpečnostné požiadavky na lítiové akumulátorové články a batérie na použitie v priemyselných aplikáciách.*)

STN EN IEC 62841-3-5: 2022-09 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-5: Osobitné požiadavky na prenosné pásové píly.*)

STN EN IEC 62841-3-5/A11: 2022-09 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-5: Osobitné požiadavky na prenosné pásové píly.*)

TNI 36 7554: 2022-09 (36 7554) Technická špecifikácia prijímačov DVB-T/-T2 určených na slovenský trh.

Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2022-09“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.