Podrobné kapitoly vás prevedú súčasnými dostupnými poznatkami o tejto prelomovej technológii a poskytnú vám prístup k odborným diskusiám o kľúčových prípadoch použitia a zodpovedajúcich cieľových požiadavkách; štandardoch a alianciách IIoT; komplexnej architektúra pre IIoT; aktivátoroch IIoT pre nové rádio 5G; výkonnosti vybraných prípadov použitia IIoT či siete IIoT s podporou strojového učenia. V jednom zdroji nájdete kľúčové prípady a znalosti, ktoré potrebujete na úplné pochopenie toho, ako IIoT s podporou 5G transformuje globálne odvetvia. Budete oboznámení s end-to-end technológiami umožňujúcimi IIoT, dozviete sa, ako nové rádiové funkcie 5G zlepšujú systémový výkon sietí IIoT, a lepšie pochopíte úlohy strojového učenia v revolúcii IIoT.

Autori: Ghosh, A. – Ratasuk, R. – Rost, P.
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: Artech House
ISBN 978-1630818555
Publikáciu je možné zakúpiť na www.amazon.com