Tieto inovácie zahŕňajú komunikáciu zameranú na človeka, snímanie, lokalizáciu a zobrazovanie, prepojené strojové učenie a sieťovú umelú inteligenciu (UI), Priemysel 4.0 a ďalšie oblasti s prepojenou inteligenciou, inteligentné mestá a život a satelitnú megakonšteláciu pre 3D bezdrôtové pokrytie celej Zeme. Zahrnuté sú aj nové vzdušné rozhrania a sieťové technológie, integrované snímanie a komunikácia a integrované pozemné a nepozemské siete. Okrem toho sa diskutuje o nových sieťových architektúrach umožňujúcich sieťovú U, o sieťach zameraných na používateľa a natívnu dôveryhodnosť. Predložená publikácia predstavuje vhodný zdroj pre výskumníkov z akademickej obce a technikov z priemyslu pracujúcich na bezdrôtovej komunikácii B5G.

Autori: Tong, W. – Zhu, P.
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: Cambridge University Press
ISBN 9781108989817
Publikáciu možno zakúpiť na www.amazon.com