Zdieľaním skúseností o technológiách, najlepších postupoch a ceste k digitálnej transformácii vo vodárenskom priemysle program zjednocuje poznatky a usmernenia pre vodohospodárske podniky, aby začali alebo pokračovali v budovaní svojej cesty smerom k digitalizácii.

Autori: Grievson, O. – Holloway, T. – Johnson, B.
Rok vydania: 2022
Vydavateľstvo: IWA Publishing
ISBN 979-8568464518
Publikácia je dostupná bezplatne online