Vydavateľstvo: Univerzita Pardubice
Rok vydania: 2009
ISBN: 978-80-7395-182-5
Kde je možné publikáciu zakúpiť/získať: Univerzita Pardubice, prodejna skript, Studentská 95, 532 10 Pardubice, tel.: +420 466 036 632, iveta.vancatova@upce.cz.

Záměrem autorů bylo přiblížit posluchačům některé vybrané základní poznatky z algoritmizace, použití vývojových diagramů jako jednoho z prostředků pro tvorbu algoritmů a uvést některé typické příklady řešení jednoduchých úloh. Text není vyčerpávajícím popisem příslušné normy pro kreslení vývojových diagramů, ani různých variant řešení uvedených příkladů. Studium předpokládá vstřícnou iniciativu a zejména samostatné řešení dalších vybraných příkladů, kterých je v matematice, fyzice a informatice nepřeberné množství. Text učebnice vznikl na základě spolupráce autorů působících na Katedře řízení procesů Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice, Katedry fyziky a informatiky Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové a Katedry matematiky, fyziky a informatiky Fakulty výrobních technologií Technické univerzity Košice se sídlem v Prešově.