Predložená publikácia je súborom inovatívnych výskumov, ktoré sa zaoberajú bezpečnosťou a dizajnom údržby a znižovaním faktorov ovplyvňujúcich a zhoršujúcich ľudskú výkonnosť; predstavuje technologický pokrok a vznikajúce technológie, ktoré znižujú závislosť od schopností operátora. Táto kniha, ktorá zdôrazňuje širokú škálu tém vrátane analýzy riadenia, internetu vecí (IoT) a údržby, je ideálne navrhnutá pre technikov, vývojárov softvérových aplikácií a technológií, manažérov, bezpečnostných pracovníkov, výskumníkov, akademikov a študentov.

Autor: Jouhara, H.
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: Wiley
ISBN 978-3-527-83001-5
Publikáciu možno zakúpiť na www.wiley.com