Artificial Intelligence Applications and Innovations

Kniha obsahuje príspevky z 15. medzinárodnej konferencie IFIP WG 12.5 o aplikáciách a inováciách umelej inteligencie, AIAI 2019, ktorá sa konala v máji 2019 v Hersonissose na Kréte v Grécku.
Artificial Intelligence Applications and Innovations

Z celkového počtu 101 príspevkov bolo vybratých 49 kompletných referátov a šesť prezentovaných krátkych referátov. Zahŕňajú širokú škálu tém, ako je hĺbkové učenie ANN, genetické algoritmy – optimalizácia, modelovanie obmedzení, trénovacie algoritmy ANN, inteligentné modelovanie sociálnych médií, ťažba textov/strojový preklad, fuzzy modelovanie, biomedicínske a bioinformatické algoritmy a systémy a mnohé iné.

Autor: MacIntyre, J. – Maglogiannis, I. – Iliadis, L. – Pimenidis, E.
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: Springer
ISBN 978-3-030-19822-0
Publikáciu možno zakúpiť www.springer.com