Artificial Intelligence for Robotics: Build intelligent robots that perform human tasks using AI techniques

Predložená publikácia sa začína úvodom do operačného systému robota (ROS), Pythonu, základov robotiky, softvéru a nástrojov, ktoré sú potrebné na orientáciu v robotike. Čitateľ sa zoznámi s konceptmi robotiky, ktoré budú užitočné pri rozhodovaní, ako aj so základnými schopnosťami orientovať sa v danej problematike.
Artificial Intelligence for Robotics: Build intelligent robots that perform human tasks using AI techniques

V rámci jednotlivých kapitol sú uvedené informácie o rozpoznávaní objektov a genetických algoritmoch, ktoré robota naučia identifikovať a zdvihnúť nepravidelný objekt. Prostredníctvom veľkého množstva príkladov sa zoznámite s metódami spracovania prirodzeného jazyka NLP, ako aj technikami strojového učenia, čo vám pomôže ešte viac vylepšiť váš robot. V záverečných kapitolách sa dozviete o plánovaní trás a programovaní orientovanom na cieľ, ktoré robotovi pomôžu priorizovať úlohy. Ak máte základné vedomosti o robotike a chcete vybudovať alebo vylepšiť existujúcu inteligenciu robota, potom je uvedená publikácia určená aj pre vás. Táto kniha je tiež pre nadšencov, ktorí chcú získať znalosti o umelej inteligencii a robotike.

Autor: Govers, J.
rok vydania: 2018
vydavateľstvo: Packt Publishing
ISBN: 9 978-1788835442
publikáciu možno zakúpiť www.amazon.com