Do prvej kapitoly sú zaradené príspevky zaoberajúce sa nasledovnými konkrétnymi problémami: návrh postačujúcich podmienok pre návrh generátora reziduí založenom na fuzzy pozorovateľovi pre triedu spojitých nelineárnych systémov, reprezentovaných Takagi-Sugenovými modelmi; aplikácia dvoch ILC (Iterative Learning Control) štruktúr pre riadenie pozície 3D žeriavového systému; ­popis algoritmu pre určenie rozsahov pri kalibrácii optických váh na kalibračnom prístroji. V druhej kapitole sa využívajú teoretické poznatky matematického modelovania v praktických aplikáciách a to v oblastiach mechatroniky, mechaniky, letectva, rôznych špeciálnych štruktúr, konkrétnych robotických systémov a znalostí.

Tretia kapitola pojednáva o softwarových riešeniach vychádzajúcich z rôznych metód výpočtovej inteligencie aj prostredníctvom progresívnych webových technológií a data miningu. Predposledná časť knihy obsahuje nové metódy a prináša poznatky o modifikácii existujúcich postupov a algoritmov výpočtovej inteligencie a to v rôznych oblastiach. Piata kapitola prezentuje vo vybraných príspevkoch aktuálny ­výskum a vývoj v biomedicínskom inžinierstve (BMI), kde sú ­aplikované ­biomedicínske technológie a systémy využívajúce techniky CI implementované formou moderných softvérových a hardvérových riešení.

 

Rok vydania: 2013

Vydavateľstvo: Springer – Verlag, Heidelberg, New York, Dordrecht, London

ISSN: 2193-9411, ISBN: 978-3-642-30667-9, 436pp

Publikáciu možno zakúpiť v: predajňa odbornej literatúry Elfa, Letná 9, 042 00 Košice, knihy@elfa.sk