Po prehľade publikácia rozoberá otvorené problémy a výzvy, ktoré môžu brániť rastu technológie blockchain. Rovnako predstavuje rôzne pohľady na najnaliehavejšie otázky v tejto oblasti, ako napríklad: ako môže internet vecí spojiť miliardy objektov; ako fungujú mechanizmy kontroly prístupu v priemyselnom prostredí s podporou 5G; ako riešiť požiadavky na kvalitu služieb v reálnom čase pre priemyselné aplikácie; ako zabezpečiť škálovateľnosť a výpočtovú efektivitu. Obsahuje tiež podrobné diskusie o zložitosti prijatia blockchainu pre IoT s podporou 5G a predstavuje porovnávacie prípadové štúdie s ohľadom na rôzne metriky hodnotenia výkonu, ako je škálovateľnosť, správa údajov, štandardizácia, interoperabilita a predpisy, dostupnosť, inžinierstvo ľudských faktorov a rozhrania, spoľahlivosť, heterogenita a požiadavky na QoS. Kniha slúži ako profesionálna príručka pre odborníkov v oblasti informačnej bezpečnosti a súvisiacich tém.

Autor: Tanwar, S., rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: Springer
ISBN 978-3030674892
Publikáciu možno zakúpiť na www.springer.com