Vydavateľstvo: HMH, s.r.o.
Rok vydania: 2010
ISBN: 978-80-969725-1-7
Kde je možné publikáciu zakúpiť/získať: zaslaním požiadavky na publikacie@hmh.sk
Cena: 16,85 € (vrátane DPH a poštovného - publikácia je zasielaná formou dobierky)

Publikácia sa na takmer 300 stranách populárnym spôsobom venuje železniciam, ktoré sa priamo týkali a okrem jednej sa stále týkajú Bratislavy. Vo veľkej časti vychádza z poznatkov, získaných z doteraz neprebádaných prameňov a je vďaka pomoci rôznych inštitúcií i súkromných osôb doplnená pomerne rozsiahlym obrazovým materiálom, ktorého značná časť ešte tiež nebola publikovaná. Čitateľov zavedie do časov Rakúsko- uhorskej monarchie, do obdobia od počiatkov železníc do roku 1918, kedy bola železnica jediným dopravným prostriedkom schopným naraz dopraviť dovtedy nepredstaviteľné počty cestujúcich a najmä nepredstaviteľné množstvo rôzneho tovaru. Popisuje priebeh prípravy, výstavby a prevádzky týchto železníc a je doplnený detailmi z niektorých udalostí, ktoré vplývali aj na život mesta.