Zahŕňa:

  • Monografickú analýzu obrazu pre aplikácie počítačového videnia
  • Metódy na detekciu štrukturálnych zmien v systémoch počítačového videnia
  • Hierarchical Adaptive KL-based Transform: Algoritmy a aplikácie
  • Spôsob energetickej analýzy pre sekvenčné spracovanie obrazu a videa
  • Optimálne meranie vizuálneho pohybu pomocou časových a priestorových škál
  • Analýza výstupu pomocou morfologickej matematiky a fuzzy logiky
  • Stabilizácia digitálneho videa v statickej a dynamickej scéne
  • Implementácia Hadamardových matríc pri spracovaní obrazu

Autori: Favorskaya, M. N., Lakhmi, J. C., rok vydania: 2015, vydavateľstvo Springer, ISBN 9783319106526, publikáciu možno zakúpiť Slovart-GTG, s.r.o., www.slovart-gtg.sk, galandova@slovart-gtg.sk