Pokročilé výrobné systémy majú zásadný význam pre spracovateľský priemysel. Je známe, že v prípade, že produkt má zakrivený povrch, proces leštenia je veľmi náročný. Návrh regulátora pre priemyselné roboty a stroje predstavujúci výsledok skúmania týchto priemyselných robotov aplikovaných na takého povrchy – prezentuje najaktuálnejšie informácie o týchto pokročilých výrobných systémoch, vrátane kľúčových technológií.