Cybersecurity for Industry 4.0: Analysis for Design and Manufacturing

Publikácia predstavuje čitateľom kybernetickú bezpečnosť a jej vplyv na realizáciu vízie Priemyslu 4.0. Uvádza technologické základy kybernetickej bezpečnosti v rámci priestoru Priemyslu 4.0 a podrobne opisuje existujúce hrozby, ktorým čelí Priemysel 4.0, ako aj najmodernejšie riešenia, pokiaľ ide o akademický výskum a praktické implementácie.
Cybersecurity for Industry 4.0: Analysis for Design and Manufacturing

Opísané sú Priemysel 4.0 a jeho pridružené technológie, ako je priemyselný internet vecí, riešenia využívajúce cloudové technológie a výrobné systémy vrátane súvisiacich prelomových inovácií. Kniha je hodnotný zdroj pre praktických technikov a ľudí s rozhodovacou právomocou v priemysle, ako aj pre výskumných pracovníkov v projekčných a výrobných komunitách a všetkých záujemcov o Priemysel 4.0 a kybernetickú bezpečnosť.

Autori: Thames, L. – Schaefer, D.
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: Springer
ISBN 978-3319506593
Publikáciu možno zakúpiť www.springer.com