Cybersecurity of Industrial Systems

Riadenie kybernetickej bezpečnosti priemyselných systémov je kľúčovou otázkou. Na implementáciu príslušných riešení musí mať manažér priemyselnej prevádzky jasnú predstavu o informačných systémoch, komunikačných sieťach a riadiacich a bezpečnostných systémoch. Musí mať tiež určité vedomosti o metódach, ktoré útočníci používajú, o príslušných normách a predpisoch a o dostupných riešeniach bezpečnosti.
Cybersecurity of Industrial Systems

Táto publikácia prezentuje tieto témy s cieľom poskytnúť podrobný prehľad a pomôcť čitateľovi riešiť správu kybernetickej bezpečnosti a jej inštalácie. Kniha sa zaoberá týmito otázkami v rámci klasických systémov architektúry SCADA a systémov priemyselného internetu vecí (IIoT).

Autor: Flaus, J.-M.
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: Wiley-ISTE
ISBN 978-1786304216
Publikáciu možno zakúpiť na www.amazon.com