Na základe mnohých prístupov dostupných pre rozsiahle systémy (LSS) poskytuje predložená publikácia kniha presný rámec pre štúdium analýzy a stability riadenia LSS. Kniha skúma súčasné trendy a prístupny a hodnotí minulé metódy a výsledky zo súčasného pohľadu.
Sleduje progres výskumu počas troch etáp:
1. Základná etapa, v ktorej boli stanovené základné koncepčné rámce, hlavné myšlienky a prádzkové metodiky
2. Súčasnosť, v ktorej je niekoľko funkčných metód a techník aplikovaných na mnohé oblasti
3. Pokročilá etapa, v ktorej sú pre rýchly pokrok v technológiách vyvinuté rôzne režimy a konfigurácie na vysokej úrovni