Autor: Sachdevaa, G. K., rok vydania: 2011, vydavateľstvo LAP Lambert Academic Publishing, ISBN 9783846592717, publikáciu možno zakúpiť v Slovart-GTG, s. r. o., www.slovart-gtg.sk, galandova@slovart-gtg.sk