Uvedená publikácia prezentuje 80 príkladov návrhov softvérových architektúr distribuovaných riadiacich systémov strojných zariadení (lesnícke stroje, banícke zariadenia, výťahy a dopravníky...). Uvedený návrhy vychádzajú z najmodernejších systémov od renomovaných výrobcov, boli odskúšané a otestované. Zároveň návrhy zohľadňujú rôzne problémy ako dlhá životnosť, distribúcia, riadenie v reálnom čase a odlnosť voči poruchám. Každý príklad uvedený v knihe popisuje samostatný problém, ktorý bolo pri návrhu potrebné vyriešiť. Vďaka tomu, že návrhy sú rozdelené do viacerých kategórií, každý nájde potrebné riešenie veľmi jednoducho. Kniha obsahuje aj príklady softvérových architektúr vytvorených uznávanými odborníkmi z priemyslu.