Digital Twin Driven Smart Manufacturing 1st Edition

Táto publikácia hodnotí pozadie, najnovší výskum a aplikačné modely v oblasti digitálneho dvojčaťa a ukazuje, ako sa môže stať hlavným bodom pri budovaní inteligentných výrobných procesov. Záujem výrobných podnikov o digitálne dvojča je spôsobený potrebou výnimočnej spoľahlivosti výroby a celkovými trendmi smerujúcimi k inteligentným a prepojeným výrobným systémom. Predložená publikácia je dobrým odrazovým mostíkom pre čitateľov z rôznych oblastí priemyslu či akademického prostredia, pretože odpovedá na také otázky, ako: Čo je to digitálne dvojča? Ako vytvoriť digitálne dvojča? Ako využiť digitálne dvojča na zlepšenie efektivity výrobných procesov? Aké sú nevyhnutné aktivity pri zavádzaní digitálneho dvojčaťa? Aké najdôležitejšie prekážky treba prekonať pre úspešné nasadenie digitálneho dvojčaťa? Aké sú vzťahy medzi digitálnym dvojčaťom a novými technológiami? Ako skombinovať digitálne dvojča s novými technológiami pre dosiahnutie vyššej účinnosti a inteligencie vo výrobe?
Digital Twin Driven Smart Manufacturing 1st Edition

Autori: Tao, F. – Zhang, M. – Nee, A. Y. C.
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo Academic Press
ISBN 978-0128176306
Publikáciu možno zakúpiť na www.amazon.com