Distributed Applications and Interoperable Systems

Ide o zborník z 19. medzinárodnej konferencie IFIP o distribuovaných aplikáciách a vzájomne spolupracujúcich a prepojených systémoch, DAIS 2019, ktorá sa konala v Kongens Lyngby v Dánsku v júni 2019 v rámci 14. medzinárodnej federatívnej konferencie o distribuovaných výpočtových technikách DisCoTec 2019.
Distributed Applications and Interoperable Systems

Do tejto publikácie bolo vybraných a starostlivo zrecenzovaných deväť kompletných referátov spolu s dvomi krátkymi dokumentmi z celkovo 28 prihlásených príspevkov. Príspevky riešili výzvy vo viacerých aplikačných oblastiach, ako je napríklad internet vecí, cloudové výpočty či mobilné systémy. Niektoré dokumenty sa zameriavali na middleware na riadenie súbežnosti a konzistentnosti v distribuovaných systémoch vrátane replikácie údajov a transakcií.

Autori: Pereira, J. – Ricci, L.
Rok vydania: 2019
Vydavateľ: Springer
ISBN 978-3-030-22496-7 (e-Book)
Publikáciu možno zakúpiť na www.springer.com