Drones as Cyber-Physical Systems: Concepts and Applications for the Fourth Industrial Revolution

Táto kniha predstavuje koncept používania bezpilotných prostriedkov ako výučbového nástroja na skúmanie základných princípov, technológií a aplikácií kyberfyzikálnych systémov (CPS).
Drones as Cyber-Physical Systems: Concepts and Applications for the Fourth Industrial Revolution

Krátky úvod predstavuje CPS v kontexte 4. priemyselnej revolúcie a opisuje rôzne technológie CPS vrátane autonómnych vozidiel, komerčných inteligentných dronov a mobilných robotov, v ktorých umelá inteligencia štandardne podporuje inteligentnejšie rozhodovanie. Jadro knihy sa zameriava na komerčne dostupné bezpilotné lietadlá, jediný dostupný systém ponúkajúci výhody kyberneticko-fyzického premostenia prostredníctvom 3D autonómneho dynamického lietania v podmienkach školských tried. Jednotlivé kapitoly opisujú technológiu dronov vrátane lokalizačných senzorov a zobrazovacích systémov. Teória CPS je vysvetlená typickými postupmi lietania dronmi a leteckou fotografiou typu „urob si sám“ (DIY), v ktorej komunikácia medzi senzormi, akčnými členmi a regulátormi prebieha prostredníctvom kyberneticko-fyzikálneho obojsmerného premostenia. Kniha otvára nové možnosti podpory gramotnosti v 4. priemyselnej revolúcii a uvádza relevantné príklady z ľahko dostupných zariadení. Zameriava sa predovšetkým na tých študentov, ktorí majú záujem o CPS, drony a študentov z odborov zaoberajúcich sa priestorovými informáciami.

Autor: Um, J. S.
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: Springer
ISBN 978-9811337406
Publikáciu možno zakúpiť na www.springer.com