Kniha opisuje aktuálny výskum z oblasti elektromagnetických výpočtových teórií. Je prvá, ktorá konsoliduje súčasný výskum a teoretické skúmanie elektromagnetických výpočtových metód vo vzťahu k ochrane proti blesku. Autori predstavujú a porovnávajú existujúce elektromagnetické výpočtové metódy, ako je napríklad metóda momentu (MOM), metóda konečných prvkov (FEM) a ďalšie.