Rok vydania: 2012

Vydavateľstvo: Ing. Ján Meravý – Lichtning

Publikáciu možno zakúpiť/získať: www.lightning.sk