Táto kniha, sponzorovaná Štokholmským  Inštitútom pre životné prostredie a prvý krát publikovaná v roku 1992, predstavuje podrobnú analýzu zmien vo využití energie v priebehu posledných dvadsiatich rokov.  Popisuje spôsoby ako obmedziť rast spotreby energií, kvôli splneniu environmentálnych a ekonomických cieľov rozvoja. Desaťročia výskumov špičkových odborníkov a ich spolupracovníkov z  Lawrence Berkeley Laboratory v spolupráci so Štokholmským Inštitútom pre životné prostredie, prinášajú veľké množstvo informácií o využívaní energií a síl vytvárajúcich sa v priemyselných, rozvojových ekonomikách. Kniha poskytuje neoceniteľný prehľad o potenciáloch pre zlepšenie energetickej účinnosti a pojednáva o politických možnostiach, ktoré by tento potenciál mohli pomôcť realizovať. Volanie po ráznych rozhodnutiach vlád a súkromného sektora, autori zdôrazňujú dôležitosť celého radu faktorov, formujúcich potenciál energetickej účinnosti na celom svete.