Autor: Ekin, J. W., rok vydania: 2006, vydavateľstvo Oxford University Press, ISBN 9780198570547, publikáciu možno zakúpiť v Slovart-GTG, s. r. o., www.slovart-gtg.sk, galandova@slovart-gtg.sk