Podľa odborníkov v praxi je toto jediná kniha, ktorá pragmaticky popisuje ako inštalovať účinné protipožiarne čerpacie systémy. Na základe autorových dlhoročných praktických skúseností, je táto kniha jediná, ktorá sa zaoberá konkrétnymi rizikami. Kniha berie čitateľa mimo predpísaná požiadavky požiarnej ochrany (NFPA, UL) a uvažuje, ako vytvoriť lepší návrh, berúc do úvahy rozpočtové možnosti, rovnako ako to, ako zabezpečiť, aby boli aj ostatné súčasti čerpacieho systému a podporné služby optimalizované.