• Predstavuje koncepty, metódy a techniky, ktoré skúmajú príznaky porúch a poruchy konštrukcíí, systémov a komponentov a sleduje funkčnú výkonnosť a štrukturálnu integritu
  • Integruje znalosti základných vedných disciplín a inžinierskych disciplín s príspevkami z výskumných ústavov, akadémií a priemyslu 
  • Napísané tímom medzinárodne oznávaných odborníkov v danej oblasti

Kniha je rozdelené do piatich častí. Časť A predstavuje rozsah a použitie technickej diagnostiky. Časť B predstavuje všetky relevantné metódy a techniky pre diagnostiku a monitorovanie: od stresu, napätia, analýzy vibrácií, termografie a priemyselnej rádiologie až po počítačovú tomografiu a povrchovú mikroštrukturálnu analýzu. Časť C tvoria pricípy a koncepty technickej analýzy porúch, ilustrácie, prípadové štúdie a popisy diagnostických zariadení s dôrazom na tribologické systémy. Časť D opisuje aplikácie konštrukčného moitorovania a riadenia výkonnosti technickej infraštruktúry, vrátane budov, mostov, potrubí, elektrických elektrární, veternej energie a železničných systémov. A konečne, časť E je exkurzia do diagnostiky v oblasti umenia a kultúry. Kniha integruje znalosti základných vedných disciplín a inžinierskych disciplín s príspevkami z výskumných ústavov, akadémií a priemyslu. Kniha je napísaná medzinárodne uznávanými expertami z viacerých častí sveta, vrátane Európy, Kanady, Indie, Japonska a USA.