Predložená publikácia ukazuje aplikácie nedávno schválených komunikačných štandardov, teoretické vedomosti, ktoré poskytujú hmatateľný pohľad na pochopenie princípov fungovania, návrhu, implementácie a plánovania, ako aj na výsledky nasadenia priemyselných projektov. Autori sa podrobnejšie venujú aj témam, ako sú digitálne dvojčatá, digitálny marketing či transformácia na Priemysle 4.0. Tento špičkový referenčný zdroj pokrýva témy ako programovateľnosť siete 5G, priemyselné politiky a technológie optických sietí a je cenným zdrojom pre informatikov, IT špecialistov, priemyselných konzultantov a profesionálov, obchodných lídrov, knižnice, študentov, výskumníkov a akademikov.

Autori: Yu, P. – Hu, X. – Prakash, A. – Misuko, N. W. – Halyue, G.
Rok vydania: 2023
Vydavateľstvo IGI Global
ISBN 9781799892663
Publikáciu možno zakúpiť na https://www.igi-global.com/