Predložený titul kombinuje tradičné a novšie, viac špecifické znalosti, ktoré napomáhajú inžinierom pri tvorbe praktických návrhov a implementácií vysoko výkonných aplikácií. Kniha skúma základné oblasti, vrátane analógových a digitálnych obvodov, elektroniky, elektromagnetických zariadení, spracovania signálov a riadenia priemyselných a komunikačných systémov. To tiež umožňuje využitie inteligentných systémov – ako napríklad neorónové siete, fuzzy systémy a evolučné metódy – z hľadiska hierarchickej štruktúry, ktorá umožňuje efektívnejšiu kontrolu a dohľad pri riešení potrieb  všetkých výrobných komponentov výrobného závodu. Táto plne aktualizovaná publikácia predstavuje výskum a globálne trendy zverejnené v odbornom časopise „ IEEE Transactions on Industrial Electronics Journal“, jedným z naviac uznávaných publikácií v odbore.