15 kapitol v knihe predstavuje priemyselnú automatizáciu prostredníctvom internetu vecí tým, že ponúka prípadové štúdie z oblasti IIoT, robotických a inteligentných systémov a webových aplikácií, ktoré budú zaujímavé pre profesionálov z priemyslu a odborníkov zaoberajúcich sa vzdelávaním a výskumom v širokom priereze technických disciplín. Publikácia pomôže lídrom v tomto odvetví rozšíriť praktické skúsenosti prácou s priemyselnou architektúrou, ukáže potenciál cloudových priemyselných platforiem internetu vecí, analýz a protokolov a čitateľov zoznámi s obchodnými modelmi podporujúcimi pracovné príležitosti v ére Priemyslu 4.0.

Autori: Anandan, R. C. – Gopalakrishnan, S. – Pal, S. – Zaman, N.
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo Wiley-Scrivener
ISBN 978-1119768777
Publikáciu možno zakúpiť na www.amazon.com