Industrial Maintenance and Troubleshooting, 4th Edition

Predložená publikácia Priemyselná údržba a odstraňovanie problémov je už dlho dôveryhodnou učebnicou pre technikov údržby. V knihe sú prezentované skutočné problémy a riešenia údržby v reálnom svete spolu s princípmi činnosti vybraných zariadení, postupmi riadenia údržby a scenármi odstraňovania problémov pri bežných systémoch.
Industrial Maintenance and Troubleshooting, 4th Edition

Toto vydanie bolo značne prepracované s podstatne širším popisom techník a aplikácií na riešenie problémov. Medzi charakteristiky tejto edície patria: nová kapitola o základných zručnostiach v oblasti čítania tlačených technických dokumentov, dodatočné špecifické symboly a formáty informácií v tlačených materiáloch, nová kapitola o zlepšení energetickej účinnosti a udržateľnosti, rozšírený obsah zameraný na preventívnu údržbu a odstraňovanie problémov a iné.

Autor: Green, D., Gosse, J. F.
Rok vydania: 2018
Vydavateľ: Amer Technical Pub
ISBN 978-0826936868
Publikáciu možno zakúpiť na www.amazon.com