Integrované riadiace systémy (IMS) sú inovatívny spôsob, ako sa vyrovnať s množstvom funkcií a postupov, ktoré sa uplatňujú v priebehu veľkých stavebných procesov. Táto učebnica je prvá, ktorá pokrýva všetky medzinárodné štandardy pre kvalitu, bezpečnosť a životné prostredie (ISO9000, ISO14001 a ISO18001) a diskutuje o ich integrácii. Kniha poskytuje vysoko kvalitný text na štúdium kvality, životného prostredia a bezpečnostných riadiacich systémov. Je určená pre vysokoškolské akreditované študijné programy, tiež pre postgraduálne štúdium v odboroch stavebníctvo a projektové inžinierstvo. Slúži aj ako pomôcka pre stavebných inžinierov v praxi.