Publikácia veľmi podrobným spoôsobom podáva prehľad o vývoji inteligentných systémov pre sledovanie zvaru pri aplikáciách robotického zvárania. Súčasťou publikácie sú rôzne témy, od teórie sledovania zvaru, cez podrobnosti týkajúce sa subsystémov zahrnutých do inteligentného systému sledovania zvaru až po samotnú činnosť sledovacieho systému v nadväznosti na koordináciu správania s viacerými systémami. Autor podáva podrobný výklad aj chýb, ktoré sa pri sledovaní zvaru môžu vyskytnúť a to v štruktúrovanom alebo neštruktúrovanom zváracom prostredí, Kniha vychádza z výskumu, ktorý sa realizoval ako súčasť projektu ARTIST (Adaptive, RealTime, Intelligent Seam Tracker) v Applied Research Laboratory na Pensylvánskej štátnej univerzite.