Vysokoškolská učebnica Jadrová energetika bola pripravená pre predmet „Základy jadrovej energetiky“ v študijnom programe 5.2.6 Energetické stroje a zariadenia. Cieľom autorov bola snaha o komplexný pohľad na jadrovú energetiku od histórie, cez základy jadrovej fyziky, palivový cyklus, jadrové reaktory, jadrové elektrárne, jadrovú bezpečnosť, nakladanie s rádioaktívnym odpadom až po vplyv jadrovej energetiky na životné prostredie. Predložená učebnica je výsledkom práce pracovníkov Katedry energetickej techniky, Strojníckej fakulty, Technickej univerzity v Košiciach a pracovníka Slovenských elektrární, závod 3. A 4. bloku Elektrárne Mochovce. Autori ďalej predpokladajú, že predložená titul bude vhodnou učebnou pomôckou nielen pre študentov programu Energetické stroje a zariadenia, ale poslúži aj študentom iných fakúlt pri oboznamovaní sa s problematikou jadrovej energetiky.