Zahŕňa aj niekoľko prípadových štúdií, ktoré demonštrujú výhody integrácie techník štíhlej a zelenej výroby. Predložená publikácia bude dobrou oporou pre výskumníkov a odborníkov pri implementácii integrovaných technológií štíhlej a zelenej výroby.

Autor: Mathiyazhagan, K. – Vimal, K. E. K. – Kumar, H. – Ramesh, A. – Agarwal, V.
Rok vydania: 2022
Vydavateľstvo: Springer
ISBN 978-9811655500
Publikáciu možno zakúpiť na www.amazon.com