Publikácia je výborným úvodom a príručkou do niekedy zvláštneho sveta používania snímačov určených pre získavanie informácií o fyzickom svete. Prostredníctvom desiatok projektov a experimentov, ktoré si môžete sami postaviť vám táto publikácia ukáže, ako zrealizovať projekt s použitím snímačov a malých riadiacich systémov Arduino a Raspberry Pi. Arduino je vhodné použiť vtedy, ak potrebujete pre vaše snímače jednoduchý „mozog“ s malou spotrebou a Raspberry je zase vhodný pre vykonávanie spracovania s využitím operačného systému Linux, bežiaceho na tomto zariadení, Naučíte sa čo-to o dotykových snímačoch, snímačoch svetla, akcelerometroch, gyroskopoch, magnetických snímačoch, ako aj snímačoch teploty, vlhkosti a plynov.