Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: VŠCHT Praha
ISBN: 978-80-7080-691-3
Publikáciu možno zakúpiť/získať: Humusoft, s. r. o., www.humusoft.cz, info@humusoft.cz