Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: Tribun EU
ISBN: 978-80-7399-299-6
Publikáciu možno zakúpiť/získať: Humusoft, s. r. o., info@humusoft.czwww.humusoft.cz