Measurement and Instrumentation predstavuje študentom inžinierstva vstup do princípov meraní a rady senzorov a nástrojov, ktoré sa používajú na meranie fyzikálnych veličín. Táto kniha vychádza z knihy Measurement and Instrumentation Principles od A. S. Morrisa. Tento úplne nový text bol aktualizovaný, pričom zahŕňa aj najnovší vývoj v oblasti meracích technológií, ako sú inteligentné senzory, mikrosenzory, digitálne snímače, displeje a rozhrania.

Kniha je jasne a zrozumiteľne napísaná, poskytuje študentovi vedomosti a nástroje, vrátane príkladov z LabView na návrh a budovanie meracích prístrojov. Obsahuje aj kapitoly o získavaní dát a spracovaní signálu pomocou LabView, ktoré napísal profesor strojníctva na Texaskej univerzite.