Vydavateľstvo: Edícia vedeckej a odbornej literatúry - Strojnícka fakulta TU v Košiciach
Rok vydania: 2011
ISBN/ISSN: ISBN 978-80-553-0679-7
Kde je možné publikáciu zakúpiť/získať: Elfa, s.r.o., Letná 1/9, 04001 Košice – Sever, t.č.055/625 38 39.

Detailne predstavuje teoretické základy obnovy strojov a výpočtové metódy zamerané na modelovanie procesov obnovy. Ďalej približuje metodický postup obnovy, definovaním základných parametrov riadenia procesu obnovy, výpočtami stanovujúcimi stratégiu rozvoja výrobných kapacít a obnovy týchto kapacít, algoritmizáciou a simuláciou modelovania procesov obnovy a riadením/plánovaním postupu spracovania projektu obnovy a jeho realizačného zabezpečenia. V nadväznosti na teoretické prístupy predstavuje aplikačné postupy realizácie obnovy, tzn. metódy a techniky praxe obnovy.