Kniha je rozdelená do piatich základných častí. V prvej časti ­učebnice sú uvedené základné informácie o zabudovaných systémoch, súčasnom stave v produkcii mikroelektronických prvkov so zameraním na jednu triedu programovateľných obvodov – mikrokontrolérov. V závere prvej časti je všeobecný opis a perspektívy 32-bitových mikrokontrolérov s jadrom ARM. Druhá časť sa venuje opisu obvodového riešenia a základným technickým parametrom populárnych mikrokontrolérov AT91S7SAM od spoločnosti ATMEL. V tretej časti je opísaná architektúra mikrokontroléra. Sú v nej tiež uvedené základné vlastnosti a obvodové riešenie jednotlivých podsystémov obvodu a opis vlastností integrovaných periférií a používateľského rozhrania.

V kapitole štyri sú uvedené základné možnosti efektívneho vývoja a ladenia aplikačného programového vybavenia mikrokontroléra s ohľadom na dostupnosť vývojových prostriedkov. Posledná, piata časť učebnice je venovaná jednoduchým aplikáciám, ktoré môžu slúžiť ako demonštračné príklady a návod na efektívne využitie opisovaného obvodu. Výber aplikačných príkladov bol robený tak, aby poukázal na širokú množinu rôznych aplikácií obvodu a aby súčasne podnietil čitateľov k vývoju vlastných neštandardných aplikácií.

Súčasťou knihy je CD nosič, ktorý obsahuje zdrojové kódy uvádzaných príkladov, inštalačné súbory a ich opis a všetku potrebnú dokumentáciu.

 

Rok vydania: 2000

Vydavateľstvo: EDIS – vydavateľstvo Žilinskej univerzity

ISBN: 978-80-554-0134-8

Publikáciu možno zakúpiť v: predajňa študijnej literatúry EDIS, Univerzitná, 010 26 Žilina, predajnaskript@uniza.sk