Táto kniha poskytuje dôkazy o tom, ako FDI vedie k  transferu poznatkov a technológií smerom k domácim firmám,  s ohľadom na rolu nadnárodných spoločností. Autor predstavuje kompletný empirický výskum uskutočnený v Tureckom automobilovom priemysle. Prostredníctvom detailných osobných rozhovorov s predstaviteľmi vedenia a top manažérmi domácich dodávateľských spoločností tento prieskum analyzuje existenciu, kanály, intenzitu,  determinanty ako aj druhy prevodov, ktoré sa vyskytujú navonok aj smerom dovnútra podnikov v tomto odvetví.